stereo signaal valt weg Tandberg TR 2055 (Toestel of techniek)

door soundman2 @, Wouw, 18-04-2018, 08:12 (237 dagen geleden) @ Marotick

ESR speelde 40 jaar geleden nauwelijks een rol.
In de huidige apparaten met schakelende voedingen etc, zijn de weerstands verliezen in condensatoren dramatisch hoger door de veel hogere schakelfrequenties en de grotere stromen.
Ook de veel compactere bouw tegenwoordig leidt tot het flink opwarmen van allerlei onderdelen. De condensatoren en vooral de elektrolytische exemplaren drogen daardoor uit en verliezen capaciteit of barsten open door inwendige drukverhoging.
Het zondermeer uitwisselen van condensatoren is echt een modeverschijnsel, waarbij door, ik noem het gerust ondeskundigen, wordt aangenomen dat er een prima reparatie wordt verricht en na het uitwisselen er weer een uitstekend werkend apparaat op de werkbank staat. Niets is minder waar, zoals velen reeds hebben ontdekt.
Door het onoordeelkundig uitwisselen van onderdelen worden meer dan eens nieuwe fouten geïntroduceerd.
Na de ouderwetse papiercondensatoren zijn er generaties gekomen met veel betere isolatiematerialen en de vochtbestendigheid is ook stukken beter. Neem als voorbeeld de zgn mosterkleurige condensatoren van Philips, die nauwelijks defect raken, ook na 50 jaar of meer.
Dat het na het vervangen van condensatoren allemaal stukken beter klinkt, zijn uitspraken, die zelden door metingen worden aangetoond. Zoals bekend is het gehoor een gewillig of liever een grillig meetinstrument.
In het onderhavige geval wil TS de condensatoren in de MF strip vervangen, als of dat wat te maken zou hebben met het stereosignaal......
De MF strip versterkt een breedbandig HF signaal. Pas na detectie daarvan ontstaat er een laagfrequent signaal, compleet met een piloottoon, als het over FM stereo gaat. Pas daar na wordt het signaal in de stereodecoder uit elkaar geplozen in links en rechts met behulp van de piloottoon.
Als de MF strip dus slecht werkt, door defecte condensatoren, dan is er geen of slecht LF signaal en werkt hetgeen erachter volgt ook niet goed meer.
Ik gaf al aan dat de MF stip HF voert en voor FM zelfs 10,7MHz. De daarbij horende capaciteiten zijn klein en mochten er al elco's op de print zitten, dan dienen die hoogstens voor ontkoppeling van de voedingsspanning. In enkele FM detectoren komen kleine elco's voor, maar als die niet in orde zijn heeft dat direct gevolgen voor de detectie van het signaal. Ook eventuele mono weergave deugt dan niet.
Leer hoe een radiotoestel werkt, zoek de fout op met behulp van meetinstrumenten en repareer de fout.


Complete draad:

 RSS Feed van berichtenreeks

powered by my little forum